Testrun St Vallier MD A (01/05/2013)
Category: Training
Map/area: St Vallier
Country: FR
Discipline: nowoo
Distance: 7.35 km
Time: 70:43
1. fattade inte mycket där, jag såg ju stora hålan SV men resten var skumt
2 .positionerat spåret i 90 graders stig avfarten mellan 1-2 hoppas den ligger rätt
3. hittade inte stenen, svårt område
4. ruinen var lätt att hitta, lättlöpt in till kontrollen
5-10: här kändes det bra.. trots bom på 8
11. skumt.. jag gick rakt på en Stor ruin som nog inte är med på kartan, den ligger strax innan höjd toppen där jag gick. Gula fläcken är skum
12-13 masor av får och lamm, rädd för vakthundar så gick
13-14 : stigen stämmer dåligt med gps (kändes 'fel' i terrängen också)
14: fattade ingeting, jag trodde inte jag var rätt så den kontollpunkten går inte att använda
15-17 ok
positionerat på 3 punkter: mellan 1-2, K5 och söder om 15

Om vi får ge kartritaren bakläxa så blir det på 1-3-11-14: behöver nog kollas en gång till
Show comments (0)
 
Testrun St Vallier MD A  (01/05/2013) Testrun St Vallier MD A  (01/05/2013)